Ako vznikla cykloželeznička

Iniciátorom projektu Cykloželeznička je Sigordská spoločnosť, ktorej členskými obcami sú Zlatá Baňa, Kokošovce, Dulova Ves, Ruská Nová Ves, Abranovce, Záborské, Teriakovce, Tuhriná, Červenica a mesto Prešov. V roku 2005 sa tieto obce spojili s myšlienku podporovať cestovný ruch a zvyšovať atraktívnosť a zlepšovať dostupnosť tejto časti Slanských vrchov. Prvým spoločným počinom bola práve myšlienka obnovenia trasy bývalej lesnej železničky vo forme samostatnej cyklistickej cesty vedenej mimo cestnej komunikácie. Prvé zdroje na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie spoločnosť získala z prostriedkov predvstupových fondov Phare v roku 2005.

V roku 2007 získalo združenie 1 milión slovenských korún na spracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia. Tento proces trval niekoľko rokov, počas ktorých sa nestretli príležitosti na získanie zdrojov s vydaním platného stavebného povolenia a tak až po dlhých pätnástich rokoch vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu IROP a vďaka všetkým, ktorí a ktoré tomuto projektu verili môžeme túto trasu využívať.