Informačné tabule

Informačné tabule je možné nájsť: na začiatku Cykloželezničky v k.ú. Solivar na odpočívadle v k.ú. Dulova Ves na konci 1. etapy Cykloželezničky nad vodnou nádržou Sigord v k.ú. Kokošovce