Informačné tabule je možné nájsť:

  1. na začiatku Cykloželezničky v k.ú. Solivar
  2. na odpočívadle v k.ú. Dulova Ves
  3. na konci 1. etapy Cykloželezničky nad vodnou nádržou Sigord v k.ú. Kokošovce