Na trase Cykloželezničky sú nové smetné nádoby

24. máj 2023

Všetci, ktorí ste občas zastavili na odpočívadle v katastri Dulovej Novej Vsi ste si možno všimli malú smetnú nádobu s veľmi komplikovanou možnosťou vysypávania a nedostatočným objemom. Výsledkom bolo množstvo odpadu v jej bezprostrednej blízkosti. Odpočívadlo nie je len miesto odpočinku cyklistov idúcich po trase do Slanských vrchov. Podľa zloženia odpadu môžeme predpokladať, že sa tam na dlhšie zastavujú aj „pártychtiví“ jednotlivci a skupinky. Výmena smetnej nádoby za štandardný model a jej pravidelné vysypávanie by nám všetkým mali priniesť príjemnejšie prostredie na krátky odpočinok na lavičke, pri informačnej tabuli. V intraviláne obce Kokošovce smetná nádoby chýbala úplne, dnes je tam už osadená, v časti pri miestnom cintoríne, pri lavičke osadenej v bezprostrednej blízkosti Cykloželezničky.

 

ĎAKUJEME Dulovej Vsi i Kokošovciam, pánovi starostovi a pani starostke za osadenie nádob a za prísľub ich pravidelného vyprázdňovania.

 

Zároveň je aj na nás, ako budú obe miesta určené na odpočinok a posedenie vyzerať. Vopred vďaka všetkým vám, ktorí si svoje odpadky vzniknuté na trase odnesiete so sebou alebo ich minimálne hodíte do nádob na to určených.

Všetci si chceme užiť výhľad do krajiny, nie na povaľujúci sa odpad.

 

ĎAKUJEME!