Pozor prejazd nákladných vozidiel

28. sep 2023

Miesto prejazdu.

Váš názov je tu

POZOR!        POZOR!        POZOR!       POZOOOOR!

 

Podľa oznámenia Lesov SR, š.p., Organizačná zložka OZ Šariš, LS Kokošovce budú v období 02.10.2023 – 15.11.2023 prebiehať práce v ťažbovej činnosti, pričom samotný zásah nebude prebiehať v bezprostrednej blízkosti teda nebude priamo ovplyvňovať  funkčnosť samotnej Cykloželezničky s výnimkou prejazdu nákladných automobilov pri realizovanom odvoze dreva uličkou v úseku medzi Domom smútku a cintorínom v obci Kokošovce.

Odvoz dreva sa budú lesníci snažiť zrealizovať počas čo najvhodnejších poveternostných podmienok, aby sa v čo najväčšej možnej miere predišlo resp. minimalizovalo znečistenie, v prípade spôsobeného znečistenia telesa Cykloželezničky blatom v dôsledku prejazdu odvozných prostriedkov tento úsek bude vyčistený v réžii LS Kokošovce.

 

Prosím všetkých cyklistov a používateľov Cykloželezničky o toleranciu, ústretovosť a vzájomný rešpekt v prípade stretu s odvozovými vozidlami a zaznamenania dočasného znečistenia telesa cyklocesty.

 

Za pochopenie vopred ĎAKUJEME,

 

Lesy SR, š.p., Organizačná zložka OZ Šariš, LS Kokošovce

Sigordská spoločnosť, z.z.p.o.

.